Двудневен Семинар за 1-ви и 2-ри метод на системата Юан Гонг

Съвременна Чигун Система за Оздравяване, Развитие и Усъвършенстване

Водещ: Владо Рашев - чи-терапевт и майстор учител по чигун, м.т.н.

Юан Гонг (Yuan Gong) е цялостна система от практики, способстваща оздравяването и укрепването на организма като цяло, освобождаването и извисяването на духа, облагородяването на сърцето и възпитаването на качества и умения, необходими за един по-хармоничен, естествен и изпълнен с радост живот. Юан Гонг балансира и укрепва всеки от трите аспекта на живота: физическия, енергийния (чи) и съзнанието.

Семинара покриват първите два метода на Юан Гонг – Тиен Юан и Ди Юан (системата съдържа общо девет метода).

Тиен Юан е ефирна и красива практика, която способства бързото навлизане на практикуващия в състояние на дълбоко единение с енергията (чи) на природата и космоса. Веднъж свързал се с първичното чи на вселената, практикуващият се заема с привличането му и натрупването му вътре в тялото с цел укрепване и засилване на функциите както на физическото тяло, така и на съзнанието и ума. Практиката на Тиен Юан наподобява движенията на рееща се в простора птица и създава усещането за лекота, волност и свобода. Упражненията се научават лесно и бързо, и са подходящи за всяка възраст и физическо състояние.

Вторият метод на Юан Гонг, Ди Юан, от своя страна способства за задържането и усвояването на събраното с помощта на първия метод чи. Ди Юан е статична стояща практика, която работи с чи на по-дълбоко ниво – нивото на трите Дантиен, или трите главни склада за чи в човешкото тяло. Практиката на Ди Юан е от изключително значение не само по-пълното усвояване и интеграция на натрупаното чи, но и за неговата по-нататъшна трансформация и пречистване.

В програмата на семинара е включена и една проста, но изключително универсална и ефективна техника за лечение и самолечение, която може да се използва за лекуване на здравословни проблеми от всякакъв характер.

За желаещите ще бъдат организирани последващи семинари и онлайн занятия за практика. Демонстрационни ДВД-та и аудио записи с инструкции за самостоятелна практика ще могат да се закупят на място или онлайн.

Ползата за Вас: Това, което ще научите по време на семинара ще бъде достатъчно за да започнете да практикувате Юан Гонг самостоятелно. Редовната практика на Юан Гонг има силно оздравително и общо укрепващо влияние, повишава усещането за благосъстояние, способства за избистрянето на мисленето и възпитава у нас състояние на уравновесеност, спокойствие и вътрешна радост. Постепенно това влияние се разпростира върху всички ежедневни дейности и аспекти на живота, внасяйки в тях все повече хармония и усещане за свобода. Последователното прилагане на системата има потенциала да способства цялостната трансформация на живота и да спомогне за постигане на едно по-високо ниво на самореализация.

Освен описаните по-горе ползи, в определени случаи дори самото присъствие в чи-полето на семинара може да има силен лечебен ефект.

Вашия инструктор: Владо Рашев се занимава професионално с чи-терапия и преподаване на чигун от 2007 година, когато основава центъра за Чигун и Самолечение в Нова Зеландия. През последните няколко години Владо се заема също и с преподаването на Рън Шюе (Ren Xue), една от малкото съвременни системи за цялостно развитие и усъвършенстване на човешкия живот. Владо е един от най-дългогодишните ученици на Юан Дзъ (Yuan Tze), съвременен мислител и наследник на древно-китайската култура на мъдростта, лечител, майстор по чигун и бойни изкуства, и създател на Рън Шюе, Юан Гонг и на медицинската система Юан Минг (Yuan Ming Methods).

Дати на семинара: Семинарът бе проведен и изцяло филмиран на 17 и 18 юни 2017г. Видео-записите от всички сесии могат да бъдат закупени на цена от NZ$35 (цената включва 16 страници печатни материали и половин часова онлайн консултация).  За да поръчате видео-записите, моля изпратете имейл с името си и телефонния си номер на адрес:  vlado@self-healing.co.nz 

Допълнителна информация (на английски) за Юан Гонг, Рън Шюе и медицината Юан Минг може да намерите на следните сайтове: www.yuantzecentre.com , www.renxueamericas.org , www.renxueeurope.org , www.renxueaustralasia.org

 

Статия за семинара, публикувана във вестник "Здраве без Лекарства"

Статия за лагер-школата в Шведския замък Вик, публикувана във вестник "Здраве без Лекарства"

main website